Idéblade fra Samarbejdsnævnet

Minimize

Relevante link:

Pjecer fra DIPjecer fra CO-industri

Link til Samarbejdsnævnet 

 

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER, Erfaringer fra otte virksomheder

Otte virksomheder har sat deres samarbejdsudvalg i spil på en helt ny måde. DI og Co-industri inviterede en række virksomheder til at indgå i projekterne 'Produktivitet og SU' og 'Det kompetente samarbejdsudvalg'

Download pjecen her

 

INSPIRATION TIL KOMPETENCEUDVIKLING

Minimize

Kompetenceudvikling er vigtig at få sat i fokus på alle virksomheder, for at øge produktiviteten og bevare konkurrence-evnen. Nu og i fremtiden vil der i højere grad blive konkurreret på viden, kvalitet, service og innovation. Pjecen beskriver TekSam’s erfaringer og gode råd til samarbejdsudvalg, der vil i gang med, eller allerede arbejder med kompetenceudvikling.

Download pjecen her

 

STIER OG BARRIERER for det gode samarbejde på arbejdspladsen

Pjecen - Fra Fravær til Nærvær Forskningscenteret FAOS har undersøgt samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på danske industriarbejdspladser.

TekSam udgiver en pjece der på en kort og let tilgængelig form gengiver hovedresultaterne i projektet og som omhandler:

 

  • Hvad afgør om et Samarbejdsudvalg vælges til eller fravælges?

  • Hvad samarbejdes der om og i hvilke typer af samarbejde?

  • Hvor er samarbejdet godt og hvor er det dårligt?

  • Effekten af samarbejdet.

 Download pjecen her           Download hovedrapporten her

Fra fravær til nærvær

Pjecen - Fra Fravær til Nærvær I samarbejde med seks virksomheders samarbejdsudvalg har TekSam gennemført et projekt om arbejdet med sygefravær - Fra Fravær til Nærvær. 

Erfaringerne fra projektets virksomheder er samlet i denne pjece - læs blandt andet om værdien af at have kontakt til langtidssyge kolleger, vigtigheden af at kende sin statistik over fravær og at gå bag om tallene. Ledelseskvalitet og nærværssamtaler behandles også. 

Download pjecen her

Mobning

Folder om Mobning Hvad er mobning? Hvordan kommer mobning til udtryk? Hvilke årsager kan ligge bagved mobning?

Mobning er en uacceptabel adfærd. Og det er ledelsens ansvar at sikre, at mobning ikke forekommer. Men problemer med mobning løses bedst i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere efter en dialog i samarbejdsudvalget. Den lille folder giver konkrete og gode råd.

Download folderen her  

 

Stress

Folder om Stress  Stress er en naturlig reaktion hos mennesker, der stilles over for en opgave, der kræver en særlig indsats. Stress i sådanne situationer kan være hensigtsmæssig og er normalt ufarlig. Men stress med skadelige følgevirkninger kan forekomme, når medarbejderne gennem længere tid stilles over for store og uafbrudte belastninger i arbejdet. 

Hvad er årsagen til skadelig stress på arbejdet? Der er konkrete råd til samarbejdsudvalget. 

Download folderen her

 

Konflikt håndtering

Konflikt - hvordan håndterer man konflikter Mange af os oplever konflikter på arbejdspladsen mellem enkeltpersoner, grupper eller afdelinger. Konflikter påvirker det psykiske arbejdsmiljø og dermed samarbejdet. Det betyder, at gode ressourcer risikerer at gå til spilde.

Folderen fortæller om, hvad årsagerne kan være til konflikter - og giver inspiration til, hvordan samarbejdsudvalget kan arbejde med at løse konflikter i virksomheden.

Download folderen her

 

Mangfoldighed i virksomhederne

Download pjecen Mangfoldighed

Pjecen har samlet erfaringerne fra mangfoldighedsprojektet, hvor TekSam i samarbejde med samarbejdsudvalgene i tre virksomheder har arbejdet med integration og mangfoldighed. Virksomhedernes integration af medarbejdere med en anden etnisk baggrund kan støde mod flere barrierer i mødet med dansk arbejdskultur. Med afsæt i erfaringerne fra de tre virksomheder gives der konkrete og brugbare råd.

Download pjecen her

Klar tale om afskedigelser

Download pjecen Klar tale om afskedigelser

Denne pjece handler om kommunikation i forhold til den gruppe medarbejdere, der skal drive virksomheden videre efter en større afskedigelsesrunde. Pjecen er inspiration til samarbejdsudvalgene i de mange virksomheder, der enten har gennemført større forandringer, eller står foran det. Kommunikation, samarbejde og klar tale er vigtige faktorer.

Download pjecen her

Gør noget

Download bogen Gør noget

Bogen giver nogle motiverende og inspirerende redskaber, der - via samarbejdsudvalgene og sikkerhedsorganisationerne - kan sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen til gavn for både den enkelte medarbejder og hele virksomhedens generelle trivsel. Artikelsamlingen er forankret i de temadage, som TekSam løbende udbyder i samarbejde med Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Download bogen her

 

 

Gør noget mere

<p">Download bogen Gør noget mere

Bogen henvender sig til samarbejds- og sikkerhedsudvalg med det formål at inspirere til arbejdet med udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte industrivirksomhed. Bogen rummer en artikelsamling, som er forankret i de temadage om aktuelle emner relateret til det psykiske arbejdsmiljø, som TekSam og Industriens Branchearbejdsmiljøråd løbende gennemfører. Bogen er en opfølgning af bogen Gør noget.

Download bogen her  

 

En arbejdsdag - film og arbejdshæfte

Download arbejdshæftet En arbejdsdag

Filmen En arbejdsdag er udgivet af TekSam og har til formål at inspirere samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation i dialogen om og arbejdet med et godt psykisk arbejdsmiljø. Filmen følger hverdagen i en virksomhed ... hvor meget går galt. Med filmen følger et lille arbejdshæfte, der kan give inspiration til det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i ens egen virksomhed. Bestil film og arbejdshæfte hos TekSam

Download arbejdshæftet her

 

Uklare roller og medarbejderdeltagelse

Download pjecen Uklare roller

"Uklare roller og medarbejderdeltagelse - om ledelse og selvstyrende grupper" er skrevet af cand. psyk Ph.D. Steen Visholm. Pjecen er udgivet af TekSam.

Download pjecen her

 

Grænseoverskridende samarbejde - at bygge bro mellem faggrupper

Download bogen Grænseoverskridende

Bogen om grænseoverskridende samarbejde, er sidste del af TekSam projektet "Læring på tværs", der er finansieret af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Det beskriver, hvordan samarbejdsudvalg involverer medarbejderne i samarbejde på tværs i virksomheden. Bogens forfatter er Jan Kristensen, cand. psych med speciale i organisationsudvikling.

Download bogen her  

 

 

Minimize

Modtag Nyhedsbrevet TEKSAM NYT i din mailCAPTCHA image
Skriv teksten fra billede nedenforMinimize

Minimize
Top