Kampagne for valg af tillidsrepræsentanter

DI og CO-industri har i samarbejde iværksat en kampagne for valg af tillidsrepræsentanter.

Vi sætter fokus på tillidsrepræsentanter, og herigennem samarbejdet mellem ledelse og

medarbejdere, for at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og medarbej-

dernes trivsel og udviklingsmuligheder.

Yderligere information og kontakt

Vil du have mere information eller har din virksomhed brug for inspiration til valg af tillidsrepræsentanter, kan du bestille et møde med en repræsentant fra DI og en fagforeningsrepræsentant.

I forbindelse med kampagnen er der lavet en pjece, hvor ledelse og tillidsrepræsentanter fra forskellige virksomheder fortæller om, hvad de bruger tillidsrepræsentanter til i deres virksomhed

Der er lavet en række postkort som del af kampagnen.

Endelig er der forslag til breve og stemmesedler, som du kan tilpasse efter behov og bruge, hvis I vil vælge en tillidsrepræsentant på din virksomhed.

Kontakt TekSam for yderligere information.

Kurser for nyvalgte tillidsrepræsentanter

DI og CO-industri samt NNF har aftalt, at alle nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes en fælles uddannelse af fire dages varighed. Uddannelsen gennemføres i regi af TekSam.

Læs mere om uddannelsen.

Minimize
Top