Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel på arbejdspladsen giver glade medarbejdere og fremmer virksomhedens resultater. Ledelsen og medarbejderne er fælles om at udvikle og værne om et godt arbejdsmiljø, der får trivsel til at blomstre.

 

DI og CO-industri har indgået en aftale om trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Aftalen forpligter organisationerne, virksomhederne og de lokale samarbejdsudvalg til at arbejde for en god trivsel.

 

Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Et godt psykisk arbejdsmiljø medvirker til, at der er trivsel på arbejdspladsen. Det drejer sig om at have det godt på jobbet og om at have et interessant og udfordrende arbejde. Vi tror på, at et godt psykisk arbejdsmiljø er en menneskeret.

Virksomheder, der har et godt psykisk arbejdsmiljø, kan kendes på, at ledere og medarbejdere føler fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Ligeledes er en åben, tillidsfuld og fordomsfri dialog mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes med til at fremme trivsel på arbejdspladsen.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan medføre symptomer som stress, træthed og sygefravær.:

Bistand fra TekSam

TekSam bistår virksomhedernes samarbejdsudvalg i arbejdet med trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Udgangspunktet for TekSams indsats på dette område er Samarbejdsaftalen samt organisationernes

Minimize
"Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø"
 

Aftalen har overtaget Arbejdstilsynets forpligtelser i forhold til indsatsen mod mobning og chikane. Derfor kan man kontakte TekSam anonymt vedrørende mobning og seksuel chikane.

 

TekSams primære indsats ved disse opgaver er at facilitere den proces, hvor SU arbejder med at afdække de mulige indsatsområder, formulere og gennemføre handleplaner. Indledningsvis skal der skabes et billede af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.

 

Som led i denne bistand til virksomhedens samarbejdsudvalg kan TekSams konsulenter bruge Tredækker spørgeskemaundersøgelsen fra NFA, det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Alle TekSams konsulenter er uddannet i at anvende undersøgelsen.

 

I andre situationer er det mere hensigtsmæssigt at bruge den såkaldte Dialogmodel, hvor samarbejdsudvalget er i løbende dialog med medarbejderne i virksomheden

 

Læs mere:

 

► Tredækker-undersøgelsen og dialogmodellen

 

Minimize
Top