Minimize

Interesseret i at deltage i et projekt:

SU og produktivitet - Det kompetente SU

TekSam gennemfører i 2011 to projekter i samarbejde med interesserede samarbejdsudvalg på industriens område.

Minimize

De to projekter er:

- Det kompetente samarbejdsudvalg: Projektet fokuserer på SU’s arbejdsform og inddragelse af samtlige medarbejdere, herunder ikke mindst hvordan et samarbejdsudvalg kan få positiv indflydelse på det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, den generelle information og den gensidige forståelse for virksomhedens og medarbejdernes situation.

- Samarbejdsudvalget og produktivitet: Projektet har fokus på den positive betydning, som et samarbejdsudvalg kan bidrage med i indsatsen for øget vækst, kompetenceudvikling og produktivitet i virksomheden. Projektet defineres dermed inden for det overordnede tema, der er på TekSams årsdag 2010.

Fælles for de to projekter

Det er planen, at der i hvert projekt deltager fem-seks forskellige virksomheder.

Projekterne skal forankres i samarbejdsudvalget i de enkelte virksomheder; bortset fra et fælles kickoff møde samt et afslutningsmøde vil aktiviteterne foregå i virksomhederne.

I projektforløbet vil samarbejdsudvalgene få bistand fra TekSams konsulenter. Desuden vil der være mulighed for at trække på ekstern bistand i op til 10 timer (kan bruges til intern uddannelse, rådgivning, workshops m.v. efter aftale med TekSam). TekSam konsulenternes rolle vil være at give procesbistand til samarbejdsudvalgene samt at sikre, at virksomhedens projektarbejde er forankret i samarbejdsudvalget.

Virksomhederne skal være indstillet på, at TekSam kan videreformidle erfaringerne til andre virksomheder, eksempelvis gennem pjece, hjemmeside, TekSam Nyt og erfaringskonference.

Begge projekter vil blive indledt i januar eller februar 2011 med forventet afslutning ved udgangen af 2011 eller i første halvdel af 2012.

Læs mere om de to projekter

Læs mere om de to projekter

► Det kompetente samarbejdsudvalg

► Samarbejdsudvalget og produktivitet

► Forventninger, tidsforbrug og udbytte

Hvis I har spørgsmål - eller hvis virksomhedens samarbejdsudvalg ønsker at deltage - så kontakt TekSams sekretariat:

► Dion Danekilde, DI, 3377 3622 - did@di.dk

► Peter Dragsbæk, CO-industri, 3363 8013 - pd@co-industri.dk

TekSams samarbejdskonsulenter kommer meget gerne ud til et møde i jeres virksomhed for at fortælle mere om de to projekter.

Minimize
Top