Øget produktivitet en fælles interesse

”Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, arbejdsmiljø og arbejdstilfredsheden.”

 

Citatet er fra Samarbejdsaftalen, som dermed beskriver arbejdet med øget produktivitet og konkurrenceevne som en vigtig forudsætning for arbejdstilfredsheden.

 

Det hedder videre:

 

”For at virksomhederne i Danmark kan stå godt rustet til at udnytte mulighederne i den globale økonomi, er det helt afgørende at videreudvikle et fleksibelt arbejdsmarked, hvor tilpasningsevne, kompetence og løbende opkvalificering er centrale elementer i en fremadrettet virksomhedspolitik.”

 

Produktivitet og trivsel

Arbejdet med øget produktivitet og trivsel er en fælles interesse for medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere.  Det er en af de vigtigste opgaver for samarbejdsudvalget, at der overalt i virksomheden er en forståelse for denne sammenhæng.

Arbejdet og indsatsen i samarbejdsudvalget bør derfor tage udgangspunkt i denne fælles interesse til gavn for medarbejdere og virksomhed.

 

Lav dansk produktivitet

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd konkluderer om udviklingen i virksomhedernes produktivitet, at en sløj vækst bremser dansk velstand.

 

Fra 1970 til 1999 har den gennemsnitlige årlige vækst i produktiviteten ligget på 2,0-3,5 pct. Herefter blev der trykket mere på bremsen end speederen. Fra 2000 og til i dag har væksten i produktiviteten kun været på 0,5 pct. Situationen forværres yderligere af, at de fleste andre OECD-lande klarer sig markant bedre end os. Analysen konkluderer, at havde væksten de seneste år holdt sig på 2,0 pct., ville bruttonationalproduktet være løftet med 250 mia. kr. Eller 45.000 kr. mere pr. dansker - børn og voksne.

Innovation kan være et svar

Svaret på øget produktivitet kan være innovation. TekSam arbejdede i 2008 med temaet "Innovation - en nødvendig del af hverdagen". Det var blandt andet temaet på vores årsdag dette år.

Emnet blev også beskrevet i en række artikler i TekSam nyt:

Tillidsfolk uddannes i produktionsforståelse

Gennem TekSam gennemfører DI og CO-industri en fælles uddannelse for nyvalgte tillidsrepræsentanter. Et af de centrale emner i uddannelsen er produktionsforståelse og indsigt i forskellige effektiviseringsmetoder, eksempelvis LEAN. 

Download: Rapport om trivselsprojekt og LEAN

Minimize
Top