Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen er et redskab, som skal styrke virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdernes tilfredshed. Således skal aftalen bistå virksomhederne i de løbende forandringsprocesser og udviklingen af det daglige samarbejde mellem ledelse og ansatte.

Aftalen er indgået mellem DA og LO. På industriens område administrerer TekSam samarbejdsaftalen.

TekSam rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg i brug af samarbejdsaftalen, i arbejdet i samarbejdsudvalget og i at styrke det daglige samarbejde om øget trivsel og produktivitet som en fælles interesse. 

Læs mere om konsulenttjenesten

Idéblade med gode råd og inspiration

Som supplement til konsulenttjenesten er der udgivet en række idéblade, som kan bruges til rådgivning og inspiration - lige fra oprettelse af SU, samarbejde i virksomheder uden SU, SU's dagsorden og mødereferater m.v.

Idéblade til arbejdet i SU

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Udformning af principper forudsætter en forpligtelse for begge parter til gennem medbestemmelse i samarbejdsudvalget at tilstræbe enighed og gennemføre det aftalte.

 

Minimize
Top