Temadag "Social Kapital - en ressource det er værd at kende

Dato og Tidspunkt:

fredag d. 06/06.

12:30 - 16:00

Sted:

Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Email:

TekSam afholder temadag for medlemmer af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen.

Hør nærmere om begrebet "Social kapital". Hvad dækker begrebet over og hvordan kan man arbejde med det?

Temadagen vil være en vekselvirkning af oplæg og diskussioner ved Arbejdsmiljøkonsulent Eva Thoft fra TeamArbejdsliv.

Temadagen afholdes tre forskellige steder i landet. Der er begrænset antal pladser og det er "først til mølle" princippet der er gældende.

En forudsætning for deltagelse er, at du er tilmeldt fra en DI medlemsvirksomhed og der tilmeldes mindst én repræsentant fra både ledelses- og medarbejdersiden.

Deltagelse er gratis

Programmet finder du her

Tilmeldingsblanket kan du downloade her

Tilmelding kan ske ved at sende en mail vedhæftet udfyldt tilmeldingsblanket til teksam@di.dk

Relevante dokumenter